Άρθρα στα Αγγλικά

 

1Τίτλος: DETERMINERS IN ADULT L2 GREEK: WHAT THEY TELL US ABOUT THE LEARNABILITY OF UNINTERPRETABLE FEATURES
Συγγραφέας: Eleni Agathopoulou, Despina Papadopoulou, Ioanna Sismanidou
Άρθρο: Σελ. 103-113 , διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

2Τίτλος: RESULT CLAUSES IN ANCIENT GREEK
Συγγραφέας: Irene Appelbaum
Άρθρο: Σελ. 114-121, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

3Τίτλος: AN ARTICULATORY STUDY OF WORD-INITIAL STOP GEMINATION IN CYPRIOT GREEK
Συγγραφέας: Spyros Armosti
Άρθρο: Σελ. 122-133, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

4Τίτλος: EARLY L1 GREEK WH-QUESTIONS: SHORT- OR LONG- DISTANCE INTERPRETATION?
Συγγραφέας:Evangelia K. Asproudi
Άρθρο: Σελ.134-140, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

5Τίτλος: PRODUCTION OF THE GREEK RHOTIC IN INITIAL AND INTERVOCALIC POSITION: AN ACOUSTIC AND ELECTROPALATOGRAPHIC STUDY
Συγγραφέας: Mary Baltazani, Katerina Nicolaidis
Άρθρο: Σελ. 141-152, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

6Τίτλος: ON SOME PHONETIC AND PHONOLOGICAL PROPERTIES OF THE GREEK GLIDE
Συγγραφέας: Mary Baltazani, Nina Topintzi
Άρθρο: Σελ. 153-166, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

7Τίτλος: STYLOMETRIC PROFILING OF THE GREEK LEGAL CORPUS
Συγγραφέας: Georgios Brousalis, Georgios Markopoulos, Georgios Mikros
Άρθρο: Σελ. 167-176, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

8Τίτλος: liγo: TOWARDS GRAMMATICALIZED VERBAL DIMINUTIVIZATION?
Συγγραφέας: Costas Canakis
Άρθρο: Σελ. 177-185, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

9Τίτλος: EFFECTS OF A PROGRAM FOR STIMULATING PHONETIC AND PHONOLOGICAL AWARENESS IN PRESCOOLERS
Συγγραφέας: Elina Chadjipapa
Άρθρο: Σελ. 186-195, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

10Τίτλος: CREATING FREQUENCY-BASED VOCABULARY LISTS FOR L2 LEARNERS
Συγγραφέας: Frieda Charalabopoulou, Maria Gavrilidou
Άρθρο: Σελ. 195-201, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

11Τίτλος: THE INTERACTION BETWEEN AFFIXES AND BASES: THE CASE OF THE GREEK VERB SUFFIXES
Συγγραφέας: Chariton Charitonidis
Άρθρο: Σελ. 202-212, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

12Τίτλος: INTONATION, NEGATION AND SCOPE IN GREEK UNIVERSAL QUANTIFIERS AND NPI-UNIVERSALS
Συγγραφέας: Tasos Chatzikonstantinou, Anastasia Giannakidou, Despoina Papadopoulou
Άρθρο: Σελ. 213-222, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

13Τίτλος: BASIC ILLOCUTIONS OF THE MODERN GREEK INDICATIVE
Συγγραφέας: Maria Chondrogianni
Άρθρο: Σελ. 223-234, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

14Τίτλος: INCORPORATING CORPUS DATA AND SEMANTIC THEORY IN MODERN GREEK LEXICOGRAPHY: A SPECIAL REFERENCE TO THE SELF-MOTION USES OF ΠΕΤΑΩ
Συγγραφέας: Thomai Dalpanagioti
Άρθρο: Σελ. 235-242, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

15Τίτλος: EXPLORING THE PRODUCTIVITY OF -PIO IN MODERN GREEK: A CORPUS BASED STUDY
Συγγραφέας: Angeliki Efthymiou, Georgia Fragaki, Angelos Markos
Άρθρο: Σελ. 243-254, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

16Τίτλος: THE FORM AND DISTRIBUTION OF SOME NEGLECTED MORPHOSYNTACTIC CATEGORIES IN THE HISTORY OF GREEK
Συγγραφέας: Ioannis Fykias, Christina Katsikadeli
Άρθρο: Σελ. 255-264, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

17Τίτλος: COMPREHENSION IN GREEK-SPEAKING AGRAMMATISM: A CASE STUDY
Συγγραφέας: Valantis Fyndanis
Άρθρο: Σελ. 265-274, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

18Τίτλος: CONSTRUCTION, VALIDITY AND RELIABILITY OF THE STRATEGY INVENTORY FOR DICTIONARY USE (S.I.D.U)
Συγγραφέας: Zoe Gavriilidou
Άρθρο: Σελ. 275-283, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

19Τίτλος: A PROPOSAL FOR A METADATA MODEL FOR LANGUAGE RESOURCES
Συγγραφέας: Maria Gavrilidou, Penny Labropoulou, Stelios Piperidis
Άρθρο: Σελ. 284-293, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

20Τίτλος: PATTERNS OF CODE-ALTERNATION IN THE BILINGUAL IN GREEK AND TURKISH MUSLIM COMMUNITY OF RHODES
Συγγραφέας: Marianthi Georgalidou, Hasan Kaili, Aytac Celtek
Άρθρο: Σελ. 294-302, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

21Τίτλος: TAMING – AND NAMING -- THE GREEK “SUBJUNCTIVE”
Συγγραφέας: Brian D. Joseph
Άρθρο: Σελ. 303-308, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

22Τίτλος: THE REALISATION OF VOICELESS GREEK VOWELS
Συγγραφέας: Marianna Kaimaki
Άρθρο: Σελ. 309-319, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

23Τίτλος: THE ACOUSTICS OF POST-NASAL STOP VOICING IN STANDARD MODERN GREEK
Συγγραφέας: Evia Kainada
Άρθρο: Σελ. 320-329, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

24Τίτλος: THE INTERPRETATION AND PRODUCTION OF ASPECT IN BILINGUAL LEARNERS
Συγγραφέας: Maria Kaltsa, Ianthi-Maria Tsimpli
Άρθρο: Σελ. 330-341, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

25Τίτλος: SILL REVISITED: CONFIDENCE IN STRATEGY EFFECTIVENESS AND USE OF THE BAR IN DATA COLLECTING AND PROCESSING
Συγγραφέας: Penelope Kambaki Vougioukli
Άρθρο: Σελ. 342-353, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

26Τίτλος: THE TEMPORAL STRUCTURE OF NARRATIVES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION OF GREEK
Συγγραφέας: Vicky Kantzou
Άρθρο: Σελ. 354-364, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

27Τίτλος: 'THERE CAN BE ONLY ONE': THE SINGLE ALLOMORPH SELECTION CONSTRAINT IN GREEK
Συγγραφέας: Athanasios Karasimos
Άρθρο: Σελ. 365-372, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

28Τίτλος: ANNOTATION OF EVENTS IN GREEK CORPORA BASED ON THE MODEL OF TIMEML
Συγγραφέας: Apostolos Kardiasmenos, Prokopis Prokopidis, Stavroula Tsigka, Haris Papageorgiou
Άρθρο: Σελ. 373-383, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

29Τίτλος: GENDER ASSIGNMENT AND GENDER AGREEMENT IN CHILD GREEK L2
Συγγραφέας: Irini Konta
Άρθρο: Σελ. 381-389, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

30Τίτλος: DEIXIS IN INTERACTION: A MULTIMODAL APPROACH
Συγγραφέας: Maria Koutsombogera
Άρθρο: Σελ. 1246-1252, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

31Τίτλος: ACTIVE vs NONACTIVE VOICE IN THE GREEK DIACHRONY: REAL OR APPARENT OPTIONALITY IN THE USE OF VOICE MORPHOLOGY?
Συγγραφέας: Nikolaos Lavidas, Georgia Fotiadou, Ianthi Maria Tsimpli
Άρθρο: Σελ. 390-400, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

32Τίτλος: PHONETIC VOWEL REDUCTION IN STANDARD MODERN GREEK
Συγγραφέας: Angelos Lengeris
Άρθρο: Σελ. 401-407, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

33Τίτλος: MODAL AND FUTURE PERIPHRASES WITH ΕΙΜΑΙ IN THE HISTORY OF GREEK AND ITS DIALECTS
Συγγραφέας: Nikos Liosis
Άρθρο: Σελ. 408-416, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

34Τίτλος: QUANTIFICATION AND SYNTAX
Συγγραφέας: Anna-Maria Margariti
Άρθρο: Σελ. 417-424, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

35Τίτλος: LANGUAGE CONTACT IN THE MIDDLE AGES: RHODES UNDER THE HOSPITALLERS
Συγγραφέας: Theodore Markopoulos
Άρθρο: Σελ. 425-431, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

36Τίτλος: AUTOMATIC ACQUISITION OF BILINGUAL LANGUAGE RESOURCES
Συγγραφέας: Nikos Mastropavlos, Vassilis Papavassiliou
Άρθρο: Σελ. 432-440, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

37Τίτλος: L2 GREEK DETERMINER SYSTEM: EVIDENCE FROM TURKISH ADULT LEARNERS
Συγγραφέας: Vasiliki Mavridou
Άρθρο: Σελ. 441-452, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

38Τίτλος: DEVELOPMENT OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN MULTILINGUAL LEARNERS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM A COMBINED METHODS CASE STUDY
Συγγραφέας: Lydia Mitits, Anna Sarafianou
Άρθρο: Σελ. 453-462, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

39Τίτλος: THE SYNTAX OF EARLY CYPRIOT GREEK: EVIDENCE FROM L1 ACQUISITION OF CLITICS
Συγγραφέας: Theoni Neokleous, Teresa Parodi
Άρθρο: Σελ. 463-471, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

40Τίτλος: EXCEPTIONAL STRESS PATTERNS IN THE ABSENCE OF MORPHOLOGICAL CONDITIONING
Συγγραφέας: Kalomoira Nikolou, Anthi Revithiadou, Despina Papadopoulou
Άρθρο: Σελ. 472-479, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

41Τίτλος: PRAGMATEMES (ΠΡΑΓΜΑΤΗΜΑΤΑ): THEORY AND THEIR “PREMIERE” IN GREEK
Συγγραφέας: Lena Papadopoulou
Άρθρο: Σελ. 480-491, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

42Τίτλος: THE PREVERB ΞΕ- IN STANDARD MODERN GREEK AND IN MODERN GREEK DIALECTS
Συγγραφέας: Georgios Papanastasiou
Άρθρο: Σελ. 491-498, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

43Τίτλος: ANALYSING THE GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION NEWSLETTER AS A NEW INTERNET GENRE
Συγγραφέας: Periklis Politis, Elli Vazou
Άρθρο: Σελ. 499-510, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

44Τίτλος: A SUITE OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING TOOLS FOR GREEK
Συγγραφέας: Prokopis Prokopidis, Byron Georgantopoulos, Haris Papageorgiou
Άρθρο: Σελ. 511-519, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

45Τίτλος: F1 COARTICULATION PHENOMENA IN THE PRODUCTIONS OF GREEK SPEAKERS WITH HEARING IMPAIRMENT
Συγγραφέας: Anna Sfakianaki
Άρθρο: Σελ. 520-527, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

46Τίτλος: DUBBING ‘HERCULES’
Συγγραφέας: Charalambia Siristatidou
Άρθρο: Σελ. 528-530, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

47Τίτλος: INVESTIGATING LEARNERS’ ATTITUDES TOWARDS GREEK AS A SECOND LANGUAGE IN AN INTERCULTURAL SCHOOL
Συγγραφέας: Areti-Maria Sougari, Konstantina Iliopoulou
Άρθρο: Σελ. 531-538, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

48Τίτλος: THE DEVELOPMENT OF NARRATIVE STRUCTURE IN GREEK L1
Συγγραφέας: Spyridoula Stamouli
Άρθρο: Σελ. 539-549, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

49Τίτλος: PARADIGM STRUCTURE, DEFECTIVENESS AND DERIVATIONAL PRODUCTIVITY
Συγγραφέας: Evangelia Thomadaki
Άρθρο: Σελ. 550-558, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

50Τίτλος: ACRONYMS AND THE PLACEMENT OF DEFAULT STRESS IN GREEK
Συγγραφέας: Nina Topintzi, Evia Kainada
Άρθρο: Σελ. 559-570, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

51Τίτλος: WORD DERIVATION IN CHILD SPEECH: EVIDENCE FROM PRESCHOOLERS
Συγγραφέας: Marina Tzakosta, Maria Hadzidaki
Άρθρο: Σελ. 571-577, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

52Τίτλος: COMPOUND FORMATION IN L2 LEARNING: THE CASE OF BULGARIAN, ROMANIAN AND RUSSIAN LEARNERS OF GREEK
Συγγραφέας: Marina Tzakosta, Maria Mamadaki
Άρθρο: Σελ. 578-583, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

53Τίτλος: PRONOMINAL AND ANAPHORIC REFERENCE IN GREEK SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT
Συγγραφέας: Spyridoula Varlokosta, Michaela Nerantzini
Άρθρο: Σελ. 584-591, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

54Τίτλος: MEASURING THE GREEK INFINITIVE THROUGH TIME
Συγγραφέας: Marina Vassiliou
Άρθρο: Σελ. 592-602, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

55Τίτλος: MOTHER TONGUE THEMA:GREED PARADIGM IN SWEDISH PRESCHOOL EDUCATION
Συγγραφέας: Magdalini Vitsou
Άρθρο: Σελ. 603-611, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

56Τίτλος: ASSESSING VERBAL FLUENCY IN GREEK SIGN LANGUAGE
Συγγραφέας: Eleni Vletsi, Irene Hrisovalantou Liapi, Stavroula Stavrakaki, Chloe Marshall, George Grouios
Άρθρο: Σελ. 612-619, διαβάστε το άρθρο πατώντας εδώ

FaLang translation system by Faboba